Spring til hovedindhold

Godkendelser

Klassificeringer

Tæthedsklasse (luftlækage)

I standarder for testmetoder til bestemmelse af ventilationsanlæggets tæthed ift. luftlækage, findes der endnu ikke standardiserede metoder, som er målrettet decentrale ventilationsanlæg som Airmasters. Airmaster har derfor valgt at teste efter to standarder og oplyse begge resultater. Den ene standard, EN 1886:2007, anvendes til centrale anlæg, der kører ved store modtryk. Den anden, EN 13141-7:2010, er en standard, der typisk anvendes til mindre centrale anlæg, som kører med mindre modtryk, for eksempel til boligventilation.

Airmaster Produktdesign

Airmaster Produktdesign
  • I udviklingen af nye Airmaster ventilationsanlæg er vores mål at opnå den bedste tæthedsklasse, A1, efter standarden EN 13141-7:2010. Det vil sige under 2 % af luft-mængden, både i forhold til intern og ekstern lækage.

  • Airmasters anlæg har typisk en luftlækage på 1 – 2% ved de trykforhold som anlæggene testes under.

  • Vi har eksterne TÜV test på alle anlæg udført af TÜV-SÜD.

Airmaster Produktdesign