Spring til hovedindhold

Brandsikring

Der skal i bygninger generelt være god sikkerhed for personer i tilfælde af brand. Først og fremmes skal risikoen for at en brand i det hele taget opstår begrænses.

Hvis branden først er opstået, skal brand- og røgspredning begrænses beds muligt, så personer, som opholder sig i bygningen, kan redes ud, og så omfanget af skaderne reduceres.